iTeen 大本營 - Hong Kong ICAC

廉潔動畫《以廉潔保衛家園》

廉潔動畫《以廉潔保衛家園》

「廉潔社會我撐你」粵港澳青少年電腦動畫/漫畫創作比賽得獎作品 - 大專組動畫金獎、香港區公開/大專組動畫大獎

邊一個發明了衰工 - 《自己份工自己救》

邊一個發明了衰工 - 《自己份工自己救》

衰工最終回大結局!冇BBQ,結局由你選擇!

邊一個發明了衰工 - 《麒麟怪之夜》

邊一個發明了衰工 - 《麒麟怪之夜》

點樣可以月薪八千開超級跑車?

邊一個發明了衰工 - 《腦細睇好你》

邊一個發明了衰工 - 《腦細睇好你》

當老細忽然寄予厚望,我真係恭喜你呀...

大誠小事講呢啲 - 《唐伯虎點錯香》(3)羅生門

大誠小事講呢啲 - 《唐伯虎點錯香》(3)羅生門

《唐伯虎點錯香》今集大結局,伯虎佢幾乎失去佢自古已有嘅女神BB秋香,原來有個肥得得邪惡軸心搞搞震!

大誠小事講呢啲 - 《唐伯虎點錯香》(2)念念不忘

大誠小事講呢啲 - 《唐伯虎點錯香》(2)念念不忘

話說唐伯虎自從見到秋香之後,念念不忘,渡日月穿山水跟秋香去到太師府,然後遇到一位「時裝車禍」級嘅奇女子……

大誠小事講呢啲 - 《唐伯虎點錯香》(1)耿耿於懷

大誠小事講呢啲 - 《唐伯虎點錯香》(1)耿耿於懷

《唐伯虎點秋香》你可能睇得多,但「那年十八,岳王廟會,站著如嘍囉」的唐伯虎,同秋香嘅奇遇到底係點樣發生嘅呢?

大誠小事講呢啲 - 《來自White Lie的你》

大誠小事講呢啲 - 《來自White Lie的你》

劉明一直在好旺國做輔政大臣十幾年,一直好地地,直至幫王子舉辦徵婚舞會,就出事了......

大誠小事講呢啲 - 《霸氣車王》

大誠小事講呢啲 - 《霸氣車王》

作為一個窮苦學生,在留學階段如何才能坦蕩蕩去歐遊而不失霸氣?